För oss handlar våra uppdrag om att bygga något tillsammans, i nära samarbete med våra kunder.

Tjänster

Från komplexa nyproduktioner till mindre ombyggnationer. I början, i mitten eller i slutskedet av projektet. Eller hela vägen från ide till verklighet.

Bygg- och projektledning
Byggentreprenad
Besiktning och kontrollansvarig
Fastighetsförvaltning

Projekt

Ett urval av våra projekt presenteras nedan.

Brf Åbergs lycka 2

Beställare: Götenehus

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Nyproduktion av 20 st lägenheter

Fysiken fastigheter

Beställare: Fysiken fastigheter

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Ny- ombyggnation av 203 st studentlägenheter

Ombyggnation

Beställare: Göteborgs Bostadsbolag

Vår roll: Byggledning

Typ av projekt: Ombyggnation av 35 st lokaler till lägenheter

Villa Säfvehöjd

Beställare: Säfvehöjd

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Ny- ombyggnation av 19 st lägenheter

Saffransgatan

Beställare: Egnahemsbolaget

Vår roll: Projektledning

Typ av projekt: Nyproduktion av 38 st radhus

Miraallen

Beställare: Familjebostäder

Vår roll: Byggledning

Typ av projekt: Fasadrenovering av flerbostadshus

Sisjöhöjd

Beställare: Egnahemsbolaget

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Nyproduktion av 36 st lägenheter

Sisjödal

Beställare: Egnahemsbolaget

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Nyproduktion av 32 st radhus

One roof

Beställare: SKF

Vår roll: Projekt- och byggledning

Typ av projekt: Nyproduktion Kontor och verkstadsbyggnad

Kunder

Nedan följer ett urval av våra beställare och samarbetspartners.

Kontakt

Med rak kommunikation och en flexibel inställning kan kostsamma fallgropar undvikas.